Nechte si zasílat poptávky od firem!

Podmínky služby – VIP databáze

Firmy přes nás poptávají zájemce o práci. Nechte si zasílat tyto nabídky:

Práce na doma – VIP databáze

 • Poskytoval je povinen vyvinout úsilí k tomu, aby uživateli doporučil nebo přímo zprostředkoval vhodnou práci, a to díky zasílání pracovních nabídek, které poskytovatel obdržel od firem, jednotlivců, institucí a dalších subjektů.
 • Další součástí služby je zasílání ručního výběru nabídek z dalších zdrojů, mezi něž patří především pracovní a inzertní servery, weby firem a organizací a sociální sítě. Z těchto zdrojů bude poskytovatel vybírat ty nabídky práce a přivýdělku, jež je možné realizovat z domova.
 • Všechny zmíněné nabídky bude poskytovatel zasílat formou e-mailového newsletteru, a to minimálně 2krát v jednom kalendářním měsíci (v případě, že je uživatel členem databáze celý daný kalendářní měsíc).

Postup registrace do VIP databáze

 1. Uživatel vyplní objednávkový formulář.
 2. Následně jsou mu vygenerovány údaje k platbě. Po přijetí platby od uživatele ho poskytovatel zkontaktuje po e-mailu nebo telefonu, v případě nejasností upřesní informace od uživatele a zašle mu fakturu za vložení do VIP databáze.
 3. Cena za vložení do databáze je 300 Kč a uživatel v ní bude evidován minimálně 6 měsíců od zaplacení.

Povinnosti provozovatele a související informace

 • Provozovatel je povinen dále vynakládat soustavné úsilí k tomu, aby navázal spolupráci s vhodnými weby a projekty, a to s cílem najít uživateli vhodnou práci.
 • Provozovatel je povinen důsledně dbát na práva uživatele a především ho vyvarovat před podvodnými pracovními nabídkami.
 • Provozovatel je povinen prověřit firmy, organizace a jednotlivce, kteří přes něj budou hledat zájemce o práci, a to prověřením, zda daný subjekt není v insolvenci (data z justice.cz, popř. živnostenského rejstříku a insolvenčního), dále pak vyhledáním referencí přes internetové vyhledávače Seznam.cz a Google.cz. Jestliže provozovatel uzná, že ten, kdo nabízí práci, nemusí dostát svým závazkům, jeho poptávku uživatelům VIP databáze nepředá.
 • Uživatel však bere na vědomí, že provozovatel nemá 100% kontrolu nad charakterem pracovních nabídek, tudíž se zříká odpovědnosti v případě, že uživateli doporučí nevhodnou práci. Uživatel s tímto souhlasí.
 • Vstup do databáze pro uživatele neznamená jistotu nalezení vhodné práce nebo jiného způsobu výdělku.
 • Reklamace – vzhledem k tomu, že provozovatel začíná pracovat s daty uživatele ihned po přijetí platby, je platba za vložení do databáze nevratná.
 • Provozovatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051312.
 • Ochrana osobních údajů

  • Veškeré osobní údaje, které zájemce uvede v objednávce a při další komunikace podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
  • Provozovatel správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
  • Vyplněním objednávky dává zájemce provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o něm. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě provozovatel odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje zájemce v nezbytném rozsahu.
  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může poskytnout jeho data svým spolupracovníkům, kteří vyhledávají vhodné pracovní nabídky. Tito spolupracovníci však budou data uživatele používat výhradně ke službám VIP databáze.
  • Osobní údaje našich zájemců nesdělujeme třetím stranám. Odesláním objednávky dává zájemce souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby VIP databáze.

  Povinnosti uživatele

  • Uživatel je povinen vložit pravdivé údaje do formuláře.
  • Uživatel do databáze vkládá pouze základní údaje a je si vědom, že pro získání vhodné práce může být dále zapotřebí sdělit více údajů (ať už provozovateli webu, spolupracujícímu pracovnímu portálu nebo někomu jinému).

  Další informace

  • V případě potíží se uživatel může kdykoli obrátit na provozovatele. Pokud se uživatel například setká se zaměstnavatelem, který nebude odpovídajícím plnit své závazky a nedostojí své poptávce.

  Provozovatel:

  • Marek Hnátek
  • IČ 87215870
  • Kovářova 214/4
  • 59101 Žďár nad Sázavou
  • E-mail: info@marekhnatek.cz
  • Tel.: 732 260 754
  [Hlasy: 2 Průměr: 3]