Nechte si zasílat poptávky od firem!

Podmínky služby – VIP databáze

Práce na doma – VIP databáze – garance vrácení peněz
 • Poskytoval je povinen vyvinout úsilí k tomu, aby uživateli doporučil nebo přímo zprostředkoval vhodnou práci, a to díky zasílání pracovních nabídek, které poskytovatel obdržel od firem, jednotlivců, institucí a dalších subjektů.
 • Další součástí služby je zasílání ručního výběru nabídek z dalších zdrojů, mezi něž patří především pracovní a inzertní servery, weby firem a organizací a sociální sítě. Z těchto zdrojů bude poskytovatel vybírat ty nabídky práce a přivýdělku, jež je možné realizovat z domova.
 • Všechny zmíněné nabídky bude poskytovatel zasílat formou e-mailového newsletteru, a to minimálně 2krát v jednom kalendářním měsíci (v případě, že je uživatel členem databáze celý daný kalendářní měsíc).
 • Provozovatel nabízí uživateli garanci vrácení peněz. Jestliže uživatel nebude během prvních 60 dnů od zaplacení (respektive přijetí platby od něj) spokojen se službou, provozovatel je mu povinen po jeho požadavku do 14 dnů vrátit vstupní poplatek 499 Kč. Komunikace v takovém případě bude probíhat výhradně přes email, pod kterým se uživatel zaregistroval do databáze.

Postup registrace do VIP databáze

 1. Uživatel vyplní objednávkový formulář.
 2. Následně jsou mu vygenerovány údaje k platbě. Po přijetí platby od uživatele ho poskytovatel zkontaktuje po e-mailu nebo telefonu, v případě nejasností upřesní informace od uživatele a zašle mu fakturu za vložení do VIP databáze.
 3. Cena za vložení do databáze je 499 Kč a uživatel v ní bude evidován minimálně 6 měsíců od zaplacení.

Povinnosti provozovatele a související informace

 • Provozovatel je povinen důsledně dbát na práva uživatele a především ho vyvarovat před podvodnými pracovními nabídkami.
 • Provozovatel je povinen prověřit firmy, organizace a jednotlivce, kteří přes něj budou hledat zájemce o práci, a to prověřením, zda daný subjekt není v insolvenci (data z justice.cz, popř. živnostenského rejstříku a insolvenčního), dále pak vyhledáním referencí přes internetové vyhledávače Seznam.cz a Google.cz. Jestliže provozovatel uzná, že ten, kdo nabízí práci, nemusí dostát svým závazkům, jeho poptávku uživatelům VIP databáze nepředá.
 • Uživatel však bere na vědomí, že provozovatel nemá 100% kontrolu nad charakterem pracovních nabídek, tudíž se zříká odpovědnosti v případě, že uživateli doporučí nevhodnou práci. Uživatel s tímto souhlasí.
 • Vstup do databáze pro uživatele neznamená jistotu nalezení vhodné práce nebo jiného způsobu výdělku.
 • Reklamace – vzhledem k tomu, že provozovatel začíná pracovat s daty uživatele ihned po přijetí platby, je platba za vložení do databáze nevratná. Součástí služby je však také garance vrácení peněz pro prvních 60 dní po vložení uživatele do databáze.
 • Provozovatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051312.
 • Ochrana osobních údajů

  • Veškeré osobní údaje, které zájemce uvede v objednávce a při další komunikace podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
  • Provozovatel správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
  • Vyplněním objednávky dává zájemce provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o něm. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě provozovatel odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje zájemce v nezbytném rozsahu.
  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může poskytnout jeho data svým spolupracovníkům, kteří vyhledávají vhodné pracovní nabídky. Tito spolupracovníci však budou data uživatele používat výhradně ke službám VIP databáze.
  • Osobní údaje našich zájemců nesdělujeme třetím stranám. Odesláním objednávky dává zájemce souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby VIP databáze.

  Povinnosti uživatele

  • Uživatel je povinen vložit pravdivé údaje do formuláře. A to zvláště e-mail, přes který s ním provozovatel služby bude komunikovat a bude mu zasílat e-mailové newslettery.
  • Uživatel do databáze vkládá pouze základní údaje a je si vědom, že pro získání vhodné práce může být dále zapotřebí sdělit více údajů (ať už provozovateli webu, spolupracujícímu pracovnímu portálu nebo někomu jinému).

  Řešení sporů a ukončení členství

  • Provozovatel může kdykoli ukončit členství uživatele ve VIP databázi. V takovém případě je povinen do 7 dnů vrátit uživateli peníze za vložení do databáze. Pokud nebude dohodnuto jinak, provozovatel zašle peníze na bankovní účet, z něhož přijal platbu za členství.

  Další informace

  • V případě potíží se uživatel může kdykoli obrátit na provozovatele. Pokud se uživatel například setká se zaměstnavatelem, který nebude odpovídajícím plnit své závazky a nedostojí své poptávce.

  Provozovatel (poskytovatel služby „VIP“ databáze):

  • Marek Hnátek
  • IČ 87215870
  • Kovářova 214/4
  • 59101 Žďár nad Sázavou
  • E-mail: info@marekhnatek.cz
  • Tel.: 732 260 754